Aena penja a Internet un mapa interactiu del soroll de l’aeroport

L’aplicació, en període de proves, permet visualitzar els moviments dels avions en vol i els seus nivells sonors.