El premi del “Euromillón” al Prat de Llobregat

El Premi és de més 14 milions d’euros.