Consultar la trajectòria i el soroll dels avions

Ja és possible consultar a la xarxa el soroll que fan els avions i en general de tota la zona aeorportuària. En concret, AENA i l’Aeroport del Prat han penjat a Internet un mapa que ofereix informació sobre les trajcetòries dels avions i el nivell de soroll que produeixen. A més a més, aquesta aplicació permet trametre una queixa o una reclamació directe al Servei d’atenció i informació mediambiental de l’aeroport. Amb aquesta iniciativa, doncs, AENA amplia la informació pública que fins ara facilitava pel que fa la contaminació acústica.