Xavier Puig Malet, candidat per SOLIDARITAT al Prat.

...