Propostes en PARTICIPACIÓ CIUTADANA i REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA.

...