La gavina corsa troba refugi a la desembocadura del Llobregat

Enguany s’han comptabilitzat 546 nius i s’han anellat 301 polls