MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DEL PRAT A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.

...