Alumnes de secundària col·laboren en el manteniment dels espais naturals

Fan plantacions de flora autòctona, retiren plantes exòtiques, fan censos d'aus hivernants i d'orquídies, etc.