Tall a Coronel Sanfeliu entre el 12 i el 15 d’agost

Canvi de recorregut dels autobusos 65, N16 i N17