La comunitat educativa del Prat se cita dissabte a la Jornada Tothom Educa

L'objectiu és afavorir la formació i el treball conjunt a partir d'una temàtica d'interès comú