Demà dimarts, nova prova de sirenes de risc químic

Aquesta prova es fa dues vegades l'any des de 2011, en els mesos de març i novembre