Jordi Gili pregunta sobre la gestió municipal en relació a l’Escola de Música

També ha reclamat millorar el servei del Pratexprés i ha demanat informació sobre l’adjudicació del bar de l’Artesà