Tall del carrer Major a partir de dimecres 23 i durant 3 dies

Aquest tall no afecta a cap línia d'autobús.