L’Ajuntament edita i distribueix un plànol turístic del Prat

Per donar visibilitat i informació sobre els principals actius i atractius del municipi