Llopis: “no hi ha cap element de privatització, la titularitat continua essent pública”

El grup municipal d’CV es queda sol defensant una moció de suport a la plataforma Aigua és Vida, en relació al Decret Llei de 10 de juny, referent a l'acord entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la creació d’un nou model de sanejament d’aigües...