El Prat promou la incorporació laboral de persones en risc d’exclusió

Conveni entre El Prat Empresarial, Sao Prat i CaixaBank