Nova convocatòria d’ajuts al lloguer per a aquest any

Les sol·licituds s'han de presentar a l'empresa municipal Prat Espais