Tractament fitosanitari de totes les palmeres de la ciutat

L'objectiu d'aquest tractament és controlar l'escarabat morrut.