Es retiren dues palmeres dels jardins de la Pau atacades pel morrut

Els arbres, debilitats per aquest escarabat barrinador, corren perill de caure