Més de 1.300 visites al web del nou teatre de l’Artesà

La durada mitjana de cada visita és força elevada, més de 6 minuts