Ajuts al lloguer

Línies d'ajut que existeixen actualment per a nous sol·licitants Prestacions per al pagament del lloguer Any 2016   Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social...