Recorda sempre això, de Antoni Carrasco (Reseña)

El meu pare es va girar en aquell moment, però no havia vist res, no havia vist que jo sabia ara que ell no havia cobrat els rebuts de l’últim bloc. Vaig llegir anys després un poeam que reprodueix un moment així. Algú agafat per sorpresa per l’acció inesperada d’un...