Ballem a casa 7: El Punxonet de Tortosa

BALL DEL PUNXONET de Tortosa S'anomena "Ball del punxó o del punxonet" pel gest que fan els balladors a l'aixecar el dit Índex de cada mà mentre ballen.  El Ball del Punxonet és ballat...