Arxiu de: Biblioaprenent

Frases sobre Bibliofília 628

Llibreria Acqua Alta a Venezia. “ “I de llibres com estem?” Sobre aquesta qüestió també hi ha parers per a tots els gustos. El mateix Xavier Lloveras en parla: “ La falta de material interessant, una queixa de molts col·legues, a mi em sembla ridícula: la producción de llibres, de...

Frases sobre Bibliofília 627

Costa Llibreters – Vich “ Sota la llum groga i esmorteïda d’una bombeta, el llibreter de vell d’abans es mirava els llibres que tenia embolicats en paper de diari. Això passava fa anys. Avui les llibreries de vell tenen poc a veure amb aquesta imatge rància. Quan hi entres, tard...

Frases sobre Bibliofília 626

“ Entre 1420 i 1550, l’ofensiva del Sant Ofici en matèria de llibres es va dirigir bàsicament contra el luteranisme i, en mesura menor, contra l’erasmisme a partir de la prohibició dels Col·loquis d’Erasme l’any 1536. En línies generals, la censura inquisitorial va ser encara força moderada i no sembla...

Demanar hora a la llibreria?

L’altre dia, en un diari parlaven de que els llibres donen la felicitat, la cosa anava de que per anar a les llibreries hauries de demanar hora. I si, donen la felicitat, però no només llegint-los. Les llibreries són llocs, en principi, per a comprar llibres, sí. Però són més...

Bibliodiccionari LXXXII

  BiblioBurbulla: vlok de la Biblioteca do CEIP Otero Pedrayo ( Vigo).     Bibliocápsulas: la Biblioteca Popular Perito Moreno de Trevelin ( Chubut) envia una selecció de llibres i recursos culturals en format digital: Bibliocápsulas. Mitjançant una llista de difusió de Whatsapp, amb arxius adjunts preparats per a ser...

Frases sobre Bibliofília 625

“ L’ex-libris és una altra de les modalitats del gravat al boix més antigues que es coneixen. En realitat, no es pot precisar una data concreta sobre la seva aparició, ja que cal tenir en compte que els primitius signaven els seus documents amb petites marques tallades al boix, com...

Frases sobre Bibliofília 624

Estampa de mitjans del segle XVIè, gravada a metall. D’un tiratge del 1651 fet a València. “ L’estampa és la més interessant de les manifestacions del gravat al boix i la que més entra, en justícia, dintre de la definició de l’art en la seva vertadera expressió. És l’obra completa...

Bibliodiccionari LXXXI

  Biblioarte: projecte, per ensenyar l’art de l’Edat Mitjana, de la Biblioteca& Dpto. de Geografía e Historia del IES Augusto González de Linares   Bibliobat: a la Biblioteka Berritzaildea ( Biblioteca innovadora), nom del hipotètic grup d’alumnes que realitza les pràctiques sol·licitades en els diferents mòduls d’aquest curs de Formación...

Frases sobre Bibliofília 623

“ El goig és la modalitat menys catalana del gravat al boix. Segons Joan Amades els goigs més antics que es coneixen a Catalunya són gòtics, segurament del segle XVIè, intitulats “ Los goigs de la Verge Maria del Roser molt devota”. Els goigs foren introduïts al nostre país per...

Frases sobre Bibliofília 622

Facsímil de la primera pàgina del llibre Tirant lo blanch. València, 1490. “ L’art popular és una de les expressions que més han confós i maltractat alguns pseudo-artistes catalans que mai no han sabut pair res de tot allò que té un sentit de vida pròpia i han barrejat la creació...

Frases sobre Bibliofília 621

El «noble cavaller» Marco Polo (Gravat al boix de la primera edició impresa del seu relat del viatge. Nuremberg, 1477. Segons Yule) “ El romanç fa la seva aparició a Catalunya entre els anys 1470-1472. I és en aquesta època que el tallista, que fins aleshores es limità a reproduir...

Bibliodiccionari LXXX

  Biblio ( Don): nom dedicat a Manuel Desantes Real, que ha fet donació a la Biblioteca del Col·legi Notarial de València a la seu d’Alacant, de la dita “ Biblioteca de los Libros Felices”, on es poden veure quatre  mil cinc-cents volums datats entre els  segles XV i XIX. Vist...

Frases sobre Bibliofília 620

“ És en la xilografia catalana on trobarem sempre la plenitud d’una imatge que té molt de llegenda; és l’expressió serena, sempre assaonada per l’alè de la terra. Catalunya, poble d’artesans, on els oficis, àdhuc els més rutinaris, sempre han tingut la més bella i acurada perfecció, és un dels...

Frases sobre Bibliofília 619

P. Audivert. «Renec», boix (imprès amb el gravat original) “ Quant a l’estampació sobre paper, Catalunya, com veurem més endavant, fou un dels primers països europeus on s’usaren quests mitjans d’estampació. Segons dades trobades per l’il·lustre arqueòleg i incansable recercador mossèn Josep Gudiol, en unes notes inventarials de l’any 1403...

Frases sobre Bibliofília 618

“ La fusta tallada en forma de gravat i usada per a l’estampació, és el mitjà d’expressió gràfica més antic que és coneix. A Catalunya és aconseguit per mitjà d’una sèrie d’imatges religioses estampades sobre pergamí i cuir especialment preparat, possiblement contemporànies de les que es conegueren a Itàlia a...