Arxiu de: Jardins de Joan Salvat Papasseit

L’Ajuntament renova el sauló i la sorra de quatre places de la ciutat

Als jardins de la Pau, pl. Roigé i Badia, pl. Joan Salvat Papasseit i pl. Estany de Sant Maurici

L’Ajuntament instal·la plafons informatius per a les entitats

Les associacions de la ciutat podran anunciar-hi les seves activitats