Arxiu de: Fons de Cohesió de la Unió Europea

La barrera contra la intrusió salina a l’aqüífer resulta molt eficaç

L’alcalde del Prat i el conseller de Medi Ambient hi han fet una visita.