Arxiu de: Simulacre d’incendi

El Cèntric realitza un simulacre d’incendi

El Cèntric ha dut a terme el primer simulacre del nou pla d'evacuació de l’equipament. Un simulacre en el qual han participat Bombers, Policia Local i els treballadors de l’equipament. A partir d’aquest simulacre, L’ajuntament traurà conclusions sobre aquest pla d’evacuació i si fos necessari, faria els canvis pertinents...

El Cèntric farà dimecres un simulacre d’evacuació per incendi

Se n'informarà prèviament els ususaris i usuàries que acudeixen al centre perquè no s'espantin