La Deixalleria Municipal incorpora diverses millores en el seu servei

La Deixalleria Municipal s’ha sotmès a un procés de reforma: s’ha reubicat i ampliat la caseta principal, s’han fet més grans els carrils de circulació i alhora s’ha renovat tota la senyalística i la cartelleria. Tot plegat amb l’objectiu de millorar el servei que ofereix a la ciutadania respecte a tots aquells residus que no tenen un contenidor específic al nucli urbà. Pel que fa la gestió de residus i amb l’objectiu de reduir el plàstic, també s’han realitzat millores als correcans de la ciutat: a partir d’ara comptaran amb bosses compostables per recollir els excrements dels gossos que després serviran com adob per a l’agricultura. Aquest tipus de bosses tenen el segell OK Compost i asseguren que es poden compostar correctament en les plantes de tractament de matèria orgànica.