La comissió econòmica d’Amics d’El Prat organitza un dinar d’empresaris amb la Cambra de Comerç

37imEl passat dimecres 11 de març, la comissió econòmica d’Amics d’El Prat va convocar al voltant d’un dinar de treball, a una important representació de l’empresariat d’El Prat i d’altres indrets de la comarca del Baix Llobregat a l’objecte de tractar sobre la Cambra de Comerç de Barcelona i la seva relació amb el territori.

Aquesta representació comptava amb la presència de l’Associació Industrial per a la Producció Neta (AIPN), que congrega una important representació de gran indústria de la Vall Baixa de Delta del Llobregat i de l’ACIP, Associació d’Empresaris d’El Prat, que reuneix uns cent cinquanta empresaris i comerciants de la nostra població.

A tal efecte varen ser convidats el Director Gerent de la Cambra, senyor Xavier Carbonell i el Vicegerent de Promoció Econòmica de la mateixa entitat, senyor Xavier Ricart.

L’acte va ser estructurat en tres parts, una primera on el President d’Amics d’El Prat i de la Comissió Econòmica de l’entitat Jordi Codina, va contextualitzar l’objectiu de la trobada, una segona on en Xavier Carbonell va voler presentar la Cambra de Comerç i la seva vocació de servei a l’empresari, industrial i comerciant del seu àmbit d’actuació, i una tercera on es va establir un diàleg entre els assistents i els convidats.

Del contingut que es va posar sobre la taula cal destacar la clara petició de l’empresariat del territori al voltant de la seva representativitat en la Cambra en funció de la importància del territori de la Vall Baixa del Delta del Llobregat en la generació del PIB català. En aquest sentit es varen fer tres peticions concretes, tenir una representació en la comissió de medi ambient de la Cambra atesa la importància del tema pel que fa al col•lectiu que composa l’AIPN, tenir la possibilitat de que l’ACIP assumeixi una representació local de la Cambra bé sigui amb la signatura d’un conveni o l’assignació d’una antena que la signifiqui qualitativament en aquesta funció d’apropar la Cambra i els seus serveis als petits i mitjans empresaris locals, i finalment tenir un representant en el consell de la Cambra al Baix Llobregat que pugui fer la funció transversal de representació territorial.

La petició va ser molt ben acollida per la qualificada representació de la Cambra arribant-se al compromís de vertebrar els interessos de tots els col•lectius representats en uns convenis a redactar i signar en un molt breu espai de temps.

Les reaccions posteriors a la trobada van ser força positives per part de la generalitat dels assistents que van valorar satisfactòriament la concreció del temari proposat i la bona predisposició a millorar la interacció entre la Cambra i la Vall Baixa del Delta del Llobregat.

Comments are closed.