Clavem velles arrels. Recuperem la festa popular!

Les festivitats relacionades amb l’estiu són un fet recorrent en moltes de les societats que poblen el planeta. En el nostre context més proper trobem la festivitat de Sant Joan, el Solstici d’estiu, però n’hi ha d’altres. Els pobles mediterranis, ja des de molt antic, durant el període de descans en les tasques agràries, la terra reposa del treball incessant de tot l’any.

Aquests moments de descans convidaven als vilatans a gaudir i festejar el goig de les collites i es lliuraven homes i dones a celebrar festes que eren qualificades de majors per raó del paper cabdal que ocupaven en la seva concepció de al societat. Nosaltres ens proposem la realització d’una nova festa en aquest sentit, festa que es defineixi per un marcat caire popular i amb implicació social. Contextualitzant-la en el marc d’una festivitat relacionada amb l’entrada del bon temps i en l’abundància ecològica típica de l’estiu.

La Festa s’ha plantejat de manera que es desenvolupi el màxim integrada en la Vila possible. D’aquesta manera la major part dels actes transcorren allà on es planta el Pi, en aquest cas a la Plaça de la Vila. Entenem aquest fet com recuperar un punt central de reunió i celebració. La festa en la que nosaltres creiem és aquella que al temps de respectar el veïnat es manté fixada al poble, doncs és d’ell de qui emana i a qui va dirigida.

En definitiva una festa naix de la il·lusió d’un grup de pratencs per recuperar part de la història i cultura del nostre poble al temps que serveixi per crear una Festa actual que faci notar el sentir del poble al tombant de l’estiu.

Visca la Festa de la Sega i el Batre!
Visca la festa del pal!
Visca el Prat viu i combatiu!

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.