La classificació general ha mantingut les posicions obtingudes en els grups de la segona fase. La zona verda indica els jugadors que van participar al Grup 1, la zona blava els que van jugar al Grup 2, i la zona groga els jugadors del Grup 3. Finalment a la zona vermella hi són els jugadors que van quedar desqualificats o que van demanar no continuar participant al campionat.

Classificació final del campionat: