En aquests moments, a les trobades de Scrabble Delta Prat, no tenim un sistema de competició rígid que impliqui un compromís estricte dels jugadors que hi participen, però creiem que cal algun sistema per poder mesurar el nivell de cada jugador, així com la seva progressió. Per això recollim les dades de les partides que es juguen i les processem per obtenir una sèrie de classificacions basades en diversos criteris.


CUSCA: Partides de 3 i 4 jugadors

Per a les partides de 3 i 4 jugadors ens basem en el sistema de lliga CUSCA (emprat en molts altres clubs) fent una classificació segons aquest criteri i una altra basada en la mitjana de Scrabbles per partida jugada.

Llegenda:

 • CUSCA: Coeficient Universal de Scrabble en Català Amitjanat. S’obté de multiplicar la puntuació de cada jugador pel nombre de jugadors de la partida. En aquesta taula s’hi reflecteix la mitjana de CUSCA de totes les partides jugades durant la temporada.
 • PJ: Nombre de Partides Jugades per cada jugador.
 • Punts: Suma dels punts obtinguts a totes les partides jugades.
 • Sc: Nombre de jugades amb Scrabble.
 • Pt/PJ: Mitjana de punts per partida jugada.
 • Sc/PJ: Mitjana de jugades amb Scrabble per partida jugada.
 • Posicions repetides: Quan diversos jugadors tenen el mateix nombre de posició vol dir que estan empatats.
 • Jugadors esporàdics: Quan un jugador té les seves dades en cursiva i de color gris fosc i el seu nombre de partides és de color vermell indica que és un jugador que encara no ha jugat el mínim de partides per ser considerat com a jugador habitual. Per ser jugador habitual s’ha d’haver jugat més de la meitat de la mitjana de partides del total de jugadors.

Partides de 2 jugadors:

A les partides entre 2 jugadors hi ha una classificació en funció del percentatge de victòries sobre les partides jugades i una altra sobre la mitjana de Scrabbles per partida jugada.

Llegenda:

 • Pt+: Punts a favor.
 • Pt-: Punts en contra.
 • Sc+: Scrabbles a favor.
 • Sc-: Scrabbles en contra.
 • PV: Punts de victòria. Si es guanya la partida s’obté 1 punt, si s’empata 0,5 punts i si es perd 0 punts.
 • PJ: Partides jugades.
 • %V: Percentatge de victòries sobre les partides jugades.
 • DP/PJ: Mitjana de la diferència de punts per partida jugada.
 • SC+/PJ: Mitjana de jugades amb Scrabble per partida jugada.

Els mots més valuosos:

En aquesta classificació es mostren les millors jugades de cada jugador a cada partida. Es barregen les partides de 2, 3 i 4 jugadors.

Llegenda:

 • Jugador/a: Jugador o jugadora que fa la jugada.
 • Jugada: Mot principal de la jugada, no s’especifiquen totes les paraules que es formin en fer la jugada.
 • Pts: Punts de la jugada.
 • Sc?: S’hi especifica si la jugada és amb Scrabble o no.
 • NP: Número de partida.
 • Data: Data en que es va jugar la partida en la que es va fer la jugada.
 • J/P: Nombre de jugadors per partida.

Resultats de totes les partides:

Llegenda:

 • Número de partida: A cada partida se li assigna un número per tal d’identificar-la.
 • Data de la partida: Dia en què es va jugar la partida.
 • Ronda: A cada trobada juguem entre 1 i 3 rondes. La 1a ronda comença a les 19.30h, la 2a a les 20.30h i la 3a a les 21.30h, aproximadament.
 • Jugador 1, 2, 3 i 4: Indica el nom de cada jugador segons l’ordre en el que ha participat a la partida.
 • Pt 1, 2, 3 i 4: Puntuació total obtinguda per cada jugador.
 • S1, 2, 3 i 4: Número de jugades amb Scrabble que ha fet cada jugador durant la partida.
 • CUSCA 1, 2, 3 i 4: Càlcul del CUSCA de cadascun dels jugadors. S’obté multiplicant la puntuació de cada jugador pel nombre de jugadors de la partida. A les partides de 2 jugadors es calcula però no és emprat per a elaborar cap classificació.