Mariana Colomer parla del do de la profecia a ‘Profetizarás’

La pratenca presenta aquest poemari amb versos senzills que van guiant al lector.