A la diàspora

Lo que fuí

A menudo pienso en aquella juventud atropellada, de incertidumbres para las que todavía hoy no tengo respuestas. De torpezas, decepciones e intentos fallidos.Pienso en cómo habría sido con todo lo que sé hoy y creo que quizá no me equivocaría en las mi...

HALLO DIRECTOR STRICKLAND

¡Ningún McFly ha llegado a ser alguien en toda la historia de Hill Valley!¿Recuerdas a aquel profesor que siempre increpaba a Marty McFly en los pasillos del colegio?Seguramente que todos hemos tenido algún profesor o director Strickland durant...

ME LAS PIRO, VAMPIRO

En una entrevista para The New York Times, Anthony Hopkins confesó lo siguiente sobre su primer día de colegio:“Me sentía el más tonto de la clase, quizá tenía problemas de aprendizaje, pero era incapaz de entender nada. Mi infancia fue inútil ...

Frases sobre Bibliofília 671

Los Goigs a Catalunya. Breus consideracions sobre son origen y sa influencia en la poesia mística popular, per Joan Bta. Batlle, llibreter; Altés, Impressor de Barcelona, MCMXXIV. Vol. de 128 págines amb 100 il·lustracions.  “En Batlle, llibreter dels antics, i dels que estimen els llibres (vendre llibres és una cosa...

Frases sobre Bibliofília 670

“Fa temps que no es parla de l’ex-libris i és que, afortunadament ja no cal fer-ne l’article, ha entrat als costums, com decoració obligada de les belles relligadures i testimoni fefaent de l’amor al llibre. Després d’un període de propaganda, en el qual, els mateixos propagandistes s’anaven iniciant als secrets...

Bibliodiccionari XCIV

Bibliocast: Les veus i els sons de la Cultura a Michoacán, és una producció de la Secretaría de Cultura de l’Estat de Michoacán, de la Direcció de Patrimoni, Protecció i Conservació de Monuments i Llocs Històrics i del Centre de Documentació i Recerca de les Arts. Biblioemociones: activitats d’esbarjo...

Frases sobre Bibliofília 669

“ El títol que encapçala podria fer així també, amb menor exactitud: «Gustau Gili o la dèria de l’exemplar únic», sinó que aquesta segona versió suggereix massa la idea d’extravagància ridiculitzada per uns versos coneguts entre els bibliòfils: C’est elle, Dieux, que f’en  suis aise! Oui c’est la bonne édition!...

Frases sobre Bibliofília 668

Tomba d’Eugeni d’Ors a Vilafranca del Penedès “Davant el llibre, reconec immediatament a l’home de cultura. No necessito saber la seva manera d’entendre’l. Ni tan sols la seva manera de llegir-lo. En tinc prou veient la seva manera de manejar-lo. Hi ha certs moviments, gairebé instintius, que designen des de...

Frases sobre Bibliofília 667

“Un il·lustre escriptor, que dóna testimoni constant de la seva fe, m’escriu, entre altres coses, aquests mots que em crec en el deure de no guardar per a mi sol.Pel que toca a la vida econòmica de la nostra literatura, ni els uns ni els altres no es volen fer...

Frases sobre Bibliofília 666

“El nostre poble no té una arrelada tradició bibliofílica. Salvats aquells homes assenyalats d’abans i d’ara (pocs, però, per això mateix, més honorables) que enmig d’un ambient d’indiferència sentien la nobilíssima passió del llibre i als quals es deu la conservació del poc que ens resta del nostre riquíssim tresor...

Bibliodiccionari XCIII

BiblioAmén: a Colombia el Grup Amén és una associació d’empresaris compromesos amb la creació d’un Nou País, mitjançant el planejament i l’execució de projectes de responsabilitat social, amb l’animació del Minuto de Dios. Bibliocaseta: a Ciudad Rodrigo (Salamanca), tenen una Bibliocaseta per intercanviar llibres, malauradament, uns sense ànima,l‘han cremada. Pero...

Frases sobre Bibliofília 665

“Si es pogués fer una estadística veritable dels lectors i lectores que hi ha a Catalunya restaríem probablement esgarrifats. No en trobaríem ni un u per mil!  De moment us semblarà que la meva dita és pessimista, exageradament pessimista. Tanmateix no fa sinó recollir els fruits d’una experiència personal que...

Frases sobre Bibliofília 664

“En un article recentment publicat en aquestes columnes amb el títol de “Col·leccionistes i Col·leccionisme” parlàvem dels diversos generes nocius de col·leccionisme pobre i desorientat. Ara voldríem parlar dels diversos gèneres de col·leccionisme ric i més o menys orientat, els quals, així i tot també són en gran part o...

Frases sobre Bibliofília 663

“Dihém això perquè ens sembla que la falta de regles ortogràfiques fixes afe.-“ Encara que la reproducció d’obres antigues no sia feta pera tota mena de gent, puig sense certa cultura no s’hi pot trobar l’interés que realment tenen, els qui’s dediquen a la reproducció moderna de llibres o manuscrits...

Frases sobre Bibliofília 662

“No cal pas dirho: l’amor a la lectura està enrahó directa del grau de civilisació d’un poble. Un poble ahont abunden els llegidors es un poble civilisat en el bon sentit de la paraula. L’amor a la lectura porta l’amor a l’estudi; un poble que llegeix y estudia posseheix idees,...