Avís legal

1. Titularitat:

El web “Pratencs.cat” accessible amb l’adreça http://pratencs.cat és propietat d’en Francesc Gelabert Ribas, amb el NIF 46799301M, i amb domicili al Prat de Llobregat, 08820 Barcelona.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant:
Telèfon: +34 626 76 76 36
Correu-e:

2. Continguts:

El contingut d’aquest web podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia del titular.

Els continguts dels webs o blogs que s’enllacin des d’aquest web, són responsabilitat dels seus titulars.

Pel que fa a la publicitat, els anunciants i patrocinadors són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonen i publiquen.

No podem garantir que l’accés a la web o els continguts siguin exempts de tot error, però sí que vetllem perquè no n’hi hagi i per esmenar-los, si és el cas.

2.1. Propietat intel·lectual:

Aquest web i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat de Francesc Gelabert Ribas, o de tercers que li n’han autoritzat l’ús.

3. Protecció de dades personals:

3.1 Dades de navegació:

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

Es tracta d’informació que no és obtinguda per a ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació.

En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’Usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la dimensió de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor (resultat exitós o fallit, etc) i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’Usuari.

Aquestes dades s’utilitzen amb la exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o per controlar-ne el concret funcionament tècnic i es cancel·len immediatament desprès de la seva elaboració, sens perjudici de les obligacions del servidor de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

3.2 Dades subministrades voluntàriament per l’Usuari:

Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s’utilitzarà exclusivament per donar l’efectiva resposta o prestació del servei a l’Usuari i no per cap altra finalitat.

Aquestes dades seran objecte de tractament incorporades als corresponents fitxers de “Pratencs.cat” que proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al subministrament de les dades personals, puguin accedir al present Avís legal o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment amb la finalitat que es pugui procedir al tractament de les dades personals dels usuaris, quan correspongui.

3.3 Drets dels interessats:

Les persones tenen dret en qualsevol moment d’obtenir la confirmació de l’existència de tractaments de les seves dades personals, el seu contingut, l’origen, verificació del seu estat, així com l’exercici de qualsevol dels drets reconeguts en els articles de 14 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir contactant amb “Pratencs.cat” pels mitjans esmentats anteriorment.

3.4 Cookies:

En cap cas s’utilitzen cookies per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’Usuari. L’ús de cookies es reserva exclusivament per a facilitar a l’Usuari l’accessibilitat del lloc web.

L’ús de cookies de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l’ordinador de l’Usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, únicament es limitaran a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l’objecte de facilitar l’exploració segura i eficient del lloc web.