Frases sobre Bibliofília 817

“Les grans biblioteques particulars d’abans deixen pas a col·leccions reduïdes, fruit d’una selecció estricta que abona la teoria que només cal conservar allò que es considera imprescindible. Una actitud que comparteixen, fins i tot, alguns intel·lectuals, amb el benentès que la bibliofília i el gust per la lectura no són,...