Història

Projecte guanyador de la Beca Jaume Codina Vilà de recerca d’història local

El projecte de recerca “La vida associativa i les organitzacions pageses del Prat de Llobregat” vol contribuir a la preservació i posada en valor de la història agrària del municipi i de la comarca. Afortunadament, diversos autors ja s’han encarregat d’investigar i descriure, per a la seva preservació i valorització,...

13 artistes 1 història: MAITE TRAVÉ

13 artistes 1 història: TINTA FINA

13 artistes 1 història: STELLA RUBIO

13 artistes 1 història: MARIANO RIOS

13 artistes 1 història: NÚRIA OREJA

13 artistes 1 història: OLGA MERCHÁN

13 artistes 1 història: XAVI MATEO

13 artistes 1 història: SILVIA MARTOS

13 artistes, 1 història: MAITE MARÍN

13 artistes 1 història: GABRI GUERRERO

13 artistes, 1 història: Elisa García Coll

13 artistes 1 història: Abel Del Castillo

Exposició 13 artistes, 1 història: Josep Van Balart

Restauració de documents de l’Arxiu Municipal del Prat de Llobregat

L’Arxiu del Prat de Llobregat participa en el programa de restauració del patrimoni documental desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.Aquest any s’han restaurat quatre padrons, són registres administratius on consten els veïns del municipi del Prat.1.- Padró de l’impost de cèdules personals, volum any 1936,...