Arxiu de: Col·legi de Periodistes de Catalunya

El Col·legi de Periodistes premia la campanya de la Fira Avícola

Per haver aprofitat un fet comercial per promoure un sentiment ciutadà d’autoestima i pertinença a la ciutat