Arxiu de: Pakistan

La T-2 del Prat és el cinquè aeroport en usuaris d’Espanya

Més d’11,2 milions de viatgers van fer servir la terminal antiga l’any passat. AENA renova i amplia el 75% l’espai comercial per atendre la demanda.

El Prat aporta 3.000 euros d’ajut als damnificats de les inundacions al Pakistan

A través del Fons de Cooperació al Desenvolupament.